Utvärderingsnätverket 25 april

I Utvärderingsnätverkets serie om utvärdering av komplexa samhällsprocesser är det nu dags för tredje träffen. Denna gång fokuserar vi på utvärdering av RUSen, med rubriken: Hur svarar vi på frågan: ”Hur går det?”.

  • Förutsättningar för att utvärdera RUSen. Vi diskuterar varför RUSen ska utvärderas och vilka är kraven? Hur ska utvärderingen användas?
  • Vad är utvärderingsfrågan? Carolina Schönbäck & Gunnar Lindberg, Tillväxtverket, om urval: Vad i RUSen ska utvärderas – och varför?
  • Folkbildning och regional kompetensförsörjning – utvärdering med hjälp av individdata. Lina Bjerke, nationalekonom, Jönköping university,

Länk till agenda för träffen (PDF)

Tid: Torsdag 25 april 9-12.15. Reglab-kaffe från 8.50.
Plats: Digitalt via teams. Kalenderinbjudan kommer från Emma Ejermark. Om du vill ha en inbjudan, maila Emma Ejermark. Svara på kalenderinbjudan senast 18 april.

I våra diskussioner kommer vi att använda verktyget miro, en digital whiteboard. Om du inte använt miro tidigare, kolla in vår instruktion på länken här.