Utvärderingsnätverket 27 maj 2015

Utvärderingsnätverket träffades för första gången den 27 maj, 2015.

Några synpunkter som lyftes var: Det är svårt att arbeta med att följa upp och utvärdera regionala utvecklingsplaner och
strategier, eftersom målen ofta är övergripande och otydligt formulerade. Det är också en utmaning att utvärdera vad som händer på sikt – bortom projekten. Det gäller inte minst utvärdering av effekter. Effektutvärderingar, både på kort och lång sikt, är dock
något som tydligt efterfrågas av politiker.

Ett flertal myndigheter besökte träffen, bland annat, Näringsdepartementet, Vinnova, Tillväxtanalys. Vi fick även besök av Innovation Norge. Se minnesanteckningar för att ta del av vad de sa.

Dokumentation ws1
Inbjudan utvärderingsnätverket
Deltagare maj 2015
Program
Minnesanteckningar