Utvärderingsnätverket 11 maj

På Utvärderingsnätverkets träff den 11 maj 2022 fick vi information från Tillväxtverket om utvärderingsplanen för ERUF 2021-2027 som bygger på utvärderingsunderlag, portföljanalyser, projektutvärderingar samt programutvärderingar. Oxford beskrev nuläget i två pågående uppdrag: Utvärdering av ERUF:s bidrag till att utveckla innovationsstödsystem där vi fick en genomgång av den strukturmodell som används samt tog del av nuläget i uppdraget att ta fram en metod för att utvärdera smart specialisering.
Region Gävleborg presenterade ett regionalt exempel med utveckling av en modell för att mäta utvecklingen av innovationsstödsystemet.

Inbjudan (PDF)

Dokumentation

Hela programmet