a:, b: 
a:, b: 
a:, b: 
a:, b: 
BRP+ – Reglab

BRP+

BRP+ är ett mätsystem som visar hur den regionala livskvaliteten utvecklas, både här och nu, och på lång sikt.  BRP+ är utvecklat av Reglabs medlemmar tillsammans med analytiker och experter från olika myndigheter och testas nu i landets regioner. 

Under 2019-20 har Reglab utvecklat systemet – ägarskap, teknisk förvaltning, utveckling av framtidskapitalen för hållbarhet över tid samt subjektiva mått för livskvalitet här och nu. 

NY RAPPORT

Tillväxten ökar i landets regioner, men det gör också klyftorna. Utvecklingen är oroväckande, visar en analys av hållbarhetsindikatorerna i BRP+, Sveriges mätsystemet för livskvalitet. Klyftorna har ökat i samhället och det finns inget som tyder på att skillnaderna minskar inom en snar framtid.
Den nya rapporten är dels en analys av hållbarhet och dels en ”provtryckning” av det nu utvecklade BRP+.

Läs rapporten: Håller utvecklingen i Sveriges regioner? En analys av regional hållbarhet baserat på mätsystemet BRP+

Kort sammanfattning av rapporten

Presentation från nätverksmötet 8 december 2020

 

Läs mer om den genomförda utvecklingen av BRP+ här:
Ny fart i BRP+
BRP+ projektplan 2019-2020

BRP+ En översyn av hållbarhet över tid, 2020

Mer information finns också hos Tillväxtverket.

Här finns en ännu inte uppdaterad ppt-presentation för att informera om BRP+. Här finns också ett pratmanus till bilderna som du kan komplettera med regionala inspel.

Nätverksmötet i BRP+ den 7 maj 2020 hittar du här.

I den här rapporten finns en samlad beskrivning av hela systemet för långsiktig livskvalitet: teman, aspekter och indikatorer. Den innehåller de förändringar som gjorts i mätsystemet sedan starten, förutom den senaste utvecklingen av hållbarhet över tid.