BRP+

BRP+ är ett mätsystem som visar hur den regionala livskvaliteten utvecklas, både här och nu, och på lång sikt.  BRP+ är utvecklat av Reglabs medlemmar tillsammans med analytiker och experter från olika myndigheter och testas nu i landets regioner. 

Under 2019-20 har Reglab utvecklat systemet – ägarskap, teknisk förvaltning, utveckling av framtidskapitalen för hållbarhet över tid samt subjektiva mått för livskvalitet här och nu. Från och med 2021 är Tillväxtverket systemägare för BRP+.

BRP+ finns tillgängligt på www.Kolada.se, välj ”jämföraren” och klicka på ”mer”.

Vill du berätta om BRP+? Här finns en powerpointpresentation (och här även som PDF) och ett pratmanus.

RAPPORTER

NY! BRP+ i praktiken. Fyra fallstudier för att förstå livskvalitet och hållbarhet
Rapporten publicerades 2024 med syfte att inspirera analytiker och beslutsfattare på både regional och kommunal nivå att använda BRP+ som ett analytiskt verktyg. Den ger också praktiskt metodstöd för att använda BRP+. Rapporten är skriven av regionala analytiker och innehåller fyra fallstudier av tre regioner och en kommun. Resultaten i BRP+ har använts som bas för att analysera befolkningens livskvalitet.
Länk till rapporten: BRP+ i praktiken. Fyra fallstudier för att förstå livskvalitet och hållbarhet

Håller utvecklingen?
Rapport efter översyn 2020. Tillväxten ökar i landets regioner, men det gör också klyftorna. Utvecklingen är oroväckande, visar en analys av hållbarhetsindikatorerna i BRP+, Sveriges mätsystemet för livskvalitet. Klyftorna har ökat i samhället och det finns inget som tyder på att skillnaderna minskar inom en snar framtid.
Den nya rapporten är dels en analys av hållbarhet och dels en ”provtryckning” av det utvecklade BRP+.
Länk till rapporten: Håller utvecklingen i Sveriges regioner? En analys av regional hållbarhet baserat på mätsystemet BRP+

Kort sammanfattning  av analysrapporten

På Reglab Play kan du se en filmad presentation.

Presentation av analysen från nätverksmötet 8 december 2020

BRP+ Teknisk rapport 2021 – en samlad beskrivning av hela systemet för långsiktig livskvalitet: teman, aspekter och indikatorer. Den innehåller de förändringar som gjorts i mätsystemet sedan starten, inklusive den senaste utvecklingen av hållbarhet över tid.

Läs mer om den genomförda utvecklingen av BRP+ här:
Ny fart i BRP+
BRP+ projektplan 2019-2020

BRP+ En översyn av hållbarhet över tid, 2020

Mer information finns också hos Tillväxtverket.