Mätsystemet

Mätsystemet BRP+ består av tolv teman för livskvalitet här och nu samt fyra framtidskapital för hållbarhet över tid. 

BRP+ innehåller stora mängder data från över 70 indikatorer på region- och kommunnivå. I en översyn av BRP+ pågår utveckling av framför allt de subjektiva indikatorerna samt av framtidskapitalen för hållbarhet över tid. Arbete med att göra det stora materialet mer tillgängligt och visuellt pågår också. För den som vill fördjupa sig i materialet och använda det för analyser i sin region eller kommun är det just nu möjligt att få det som en omfattande Excelfil med siffror från den senaste uppdateringen 2017. Kontakta Karin Liljeberg Trotzig så kan hon skicka filen.

Ett första försök att visualisera statistiken finns på www.brpplus.se.

  • Senast uppdaterade listan över indikatorer: Indikatorlista uppdaterad (oktober, 2019).
  • Rapporten BRP+ Mätsystem för långsiktig livskvalitet i svenska regioner (Reglab 2016) Ladda ner här.
  • En specialsida som också innehåller visualiseringar: www.brpplus.se.