Utvecklingsarbetet

Under 2019-2020 vidareutvecklades BRP+, bland annat med de subjektiva måtten för mätning av livskvalitet här och nu, och en översyn av mätetalen för hållbarhet över tid.

  • Utredning av ägarskap och förvaltning (2019).
  • Utveckling av subjektiva mått (2019-20).
  • Översyn av mätetalen för ”framtidskapitalen”, och en första analys av hållbarhetsdimensionen i BRP+ (2020).
  • Nätverksträffar

Utvecklingen av BRP+ startade redan 2013 med ett initiativ från Region Östergötland. I flera olika satsningar har BRP+ utvecklats sedan dess, både själva mätsystemet och den regionala användningen. Här finns dokumentation från utvecklingen av BRP+. I dag är systemet en angelägenhet för alla regioner. Från och med 2021 är Tillväxtverket systemägare för BRP+.