Utvecklingsarbetet

Under 2019-2020 vidareutvecklas BRP+, bland annat med de subjektiva måtten för mätning av livskvalitet här och nu, och en översyn av mätetalen för hållbarhet över tid.

Just nu pågår flera processer för att ta nästa steg i utvecklingen av BRP+:

  • Utredning av ägarskap och förvaltning (2019).
  • Utveckling av subjektiva mått (2019-20).
  • Översyn av mätetalen för ”framtidskapitalen”, och en första analys av hållbarhetsdimensionen i BRP+ (2020).
  • Nätverksträffar

Utvecklingen av BRP+ startade redan 2013 med ett initiativ från Region Östergötland. I flera olika satsningar har BRP+ utvecklats sedan dess, både själva mätsystemet och den regionala användningen. Här finns dokumentation från utvecklingen av BRP+. I dag är systemet en angelägenhet för alla regioner, och inte minst Tillväxtverket som är en stark pådrivare av BRP+.