Ny analys från utvecklat BRP+

Vem får ta del av den ekonomiska tillväxten? Hur utvecklas livskvalitet och hållbarhet i riket? Är regionerna på väg mot en hållbar utveckling? Tillväxten ökar i landets regioner, men det gör också klyftorna. Utvecklingen är oroväckande, visar en analys av hållbarhetsindikatorerna i BRP+, Sveriges mätsystemet för livskvalitet.
En översyn av mätsystemet BRP+ genomfördes 2020 för att vidareutveckla mätning av hållbarhet över tid. Rapporten som presenteras i lärpasset har två syften: att analysera hållbar utveckling i Sveriges regioner, samt att använda BRP+ i skarpt läge efter vidareutvecklingen.
Sofi Sjöberg, Tillväxtverket, Henrik Robertsson och Fredrik Sävås, Sweco

Inspelat februari 2021, lärpass 5 Reglab [Pleis]