Uppdaterad beskrivning av BRP+

BRP+ lanserades i januari 2016. Därefter här systemet använts och testats i svenska kommuner och regioner, och utifrån deras erfarenheter och annan kunskap har systemet vidareutvecklats. I en ny rapport finns nu en samlad beskrivning av hela systemet för långsiktig livskvalitet: teman, aspekter och indikatorer. Det är en uppdaterad version, som innehåller de förändringar som gjorts i mätsystemet sedan 2016.

– Vi hoppas att så många som möjligt vill lära sig mer om BRP+ och använda systemet, säger Karin Liljeberg Trotzig, projektledare.

Här hittar du rapporten.