Rapporter

Mätsystemet BRP+ som är ett mått på regional livskvalitet, både i dag och på lång sikt, fortsätter att utvecklas av Reglabs medlemmar. Här samlar vi alla publicerade rapporter.

BRP+ Teknisk rapport 2021 – en samlad beskrivning av hela systemet för långsiktig livskvalitet: teman, aspekter och indikatorer. Den innehåller de förändringar som gjorts i mätsystemet sedan starten, inklusive den senaste utvecklingen av hållbarhet över tid.

Hållbar utveckling i Sveriges regioner? En analys av regional hållbarhet baserat på mätsystemet BRP+ (2020)
Tillväxten ökar i landets regioner, men det gör också klyftorna. Utvecklingen är oroväckande, visar en analys av hållbarhetsindikatorerna i BRP+, Sveriges mätsystemet för livskvalitet. Klyftorna har ökat i samhället och det finns inget som tyder på att skillnaderna minskar inom en snar framtid.

BRP+ Mätsystem för långsiktig livskvalitet i svenska regioner (2020) Ladda ner PDF
I den här rapporten finns en samlad beskrivning av hela systemet för långsiktig livskvalitet: teman, aspekter och indikatorer.

Bortom BRP i det regionala utvecklingsarbetet. Exempel på hur BRP+ används på regional och kommunal nivå ( Reglab 2019). Ladda ner pdf
Antologin är en samling av inspirerande exempel på hur regioner, kommuner och kommunförbund har använt BRP+ på hemmaplan. Bredden på analyserna visar att BRP+ kan användas på många olika sätt i det regionala utvecklingsarbetet.
Artikel om antologin: Antologi BRP+ 2019

Hållbar utveckling i svenska regioner? (Tillväxtverket 2018). Ladda ner pdf
Rapporten är en analys av livskvalitet och hållbarhet i Sveriges kommuner och regioner. Den visar bland annat att sambandet mellan BRP och livskvalitet är svagt, att kommuner som uppvisar högst indexvärde för livskvalitet enligt BRP+ är pendlingskommuner nära en större stad, samt att utbildning är den enskilda faktor som visar störst samband med högt indexvärde för livskvalitet.
Artikel som sammanfattar resultatet i rapporten: Inget samband mellan bra ekonomi och livskvalitet

BRP+ Mätsystem för långsiktig livskvalitet i svenska regioner (Reglab 2016) Ladda ner här.
I rapporten finns en samlad beskrivning av hela systemet BRP+, de teman, aspekter och indikatorer som mäter livskvalitet här och nu samt de kapital som visar på långsiktig hållbarhet över tid.
Obs! Denna rapport håller på att uppdateras utifrån en översyn av indikatorerna som gjordes 2017.

Förstudie: Breddat mått på regional utveckling ( Reglab 2014) Ladda ner här.
Förstudien är en sammanställning av befintlig kunskap omkring system för breddade mått och landar i en rekommendation för det fortsatta arbetet. Initiativtagare och projektledare var Regionförbundet Östsam.