Hallingdal – norsk pilot för mätning av livskvalitet

På olika håll pågår initiativ som, liksom BRP+, handlar om att mäta mer och annat än ekonomi och tillväxt. Statistisk sentralbyrå i Norge (SSB) genomförde en pilotstudie om livskvaliteten i Hallingdal våren 2019. Undersökningen beställdes av Hallingdal regionråd och den genomfördes som en webbundersökning. Urvalet bestod av 4 000 personer över 18 år. Regionrådet ser det som en möjlighet att få kunskap för framtida utveckling i Hallingdal.

Livskvalitetsmätningen inkluderade både subjektiva och objektiva faktorer för ökad kunskap som främjar folkhälsoarbetet, men även är en viktig faktor för regional utveckling.

– Det norska exemplet liknar Sveriges nationella hälsoundersökning, Hälsa på lika villkor, som Folkhälsomyndigheten är ansvarig för. Det är många likadana frågeområden men med tillägget att de ställer fler frågor kring livskvalitet, säger Karin Liljeberg-Trotzig, Reglabs projektledare för BRP+.

Läs mer

Rapporten från SSB