Tillväxt – ett kritiserat mått

De globala utmaningarna kräver nya och bredare mått för att följa och stimulera utveckling. ”Beslutsfattare stirrar sig blinda på tillväxt” säger nobelpristagaren i ekonomi, Esther Duflo, i Dagens Nyheter den 7 december 2019. Hennes forskning handlar om fattigdomsbekämpning men hon menar att den generella logiken även gäller för rika länder. Esther Duflus råd är att sluta försöka höja sitt lands BNP, det är bättre att försöka förbättra människors liv i det lilla.

”Det är logiskt att bry sig om mänskliga problem. //…// Ekonomisk tillväxt kan visserligen hjälpa, men det är lättare att försöka lösa de andra problemen eftersom vi vet mer om hur vi ska gå tillväga.” Hon exemplifierar med hälsokrisen i USA och frågar hur BNP kan spela någon roll när dödligheten har ökat flera år i rad.

I Sidas nättidning OmVärlden refereras den 2 december 2019 till en rapport där över 11 000 forskare samlats kring sex konkreta förslag på åtgärder för att hejda klimatförändringarna. Nummer fem på den listan är ekonomisk omställning: Vi behöver en koldioxidfri ekonomi och våra mål måste skifta från BNP-tillväxt och jakten på rikedomar mot att bevara ekosystemen och förbättra mänskligt välmående genom att prioritera grundläggande behov och minska ojämlikheten.