Livskvalitet i Norden

I en ny State of the Nordic Region Special Issue studeras de nordiska befolkningarnas välbefinnande, och potentialen för att med digitalisering ytterligare förbättra hälsa och välbefinnande. Men hur mäter man välbefinnandet? Rapporten länkar hälsa och välbefinnande till demografiska aspekter, som befolkningens åldrande, utvandring och graden av landsbygd i boendeområdet, samt klassiska indikatorer som utbildning, sysselsättning och inkomst. Analysen visar till exempel att även om kvinnor lever längre än män, har män fler år med god hälsa. Rapporten ges ut av Nordic Councils of Ministers.

Läs rapporten