Forskarforum 2014

Ryktet om industrins död tycks starkt överdrivet. Begreppet RE-INDUSTRIALISERING hörs allt oftare, både internationellt och i Sverige.
Är det dags att förnya tanken på industrin som bas för vårt näringsliv och samhällsbygge? Svensk industri går bra. Samtidigt är det andra branscher som syns och hörs i tillväxtdiskussionen. Forskarforum 2014 handlade om re-industrialisering. Sverige har en lång kunskapstradition inom industrin. Kan vi tillvarata den i en ny tid, för att öka den regionala tillväxten?

Dokumentation
Inbjudan
Deltagarlista
Mats Lundqvist, Chalmers
Patrik Ström, CRA Göteborgs universitet