REGLAB [pleɪs] Vi sågs igen!

Tack till alla deltagare och alla ni som delade med er av kunskap och erfarenhet på REGLAB [pleɪs] . Det blev ett rikt rum för regionala utvecklare! Och så lanserade vi Reglab play – en egen playtjänst för Reglabs medlemmar och partner.

REGLAB [pleɪs] den 11 februari var en heldagskonferens med inspiratörer och lärpass. Vi avslutade med att MINGLA bland nya och gamla kolleger och vänner på wonder.me.

Hela programmet och tider för dagen ser du här (PDF)

Under dagen presenterade Reglabs medlemmar och partner 18 lärpass, se nedan. Mellan lärpassen träffade du Eva Moe och Catarina Lahti med gäster i [Pleis]-studion. Lärpassen spelades in och finns på Reglab play.

 

Dokumentation från lärpassen

 1. Regionala utvecklare i brytningstid – vilja, våga, kunna. Magnus Jörgel, Region Skåne.
 2. Distansarbete – vår stora möjlighet? Patrik Ståhl, utvecklingsledare Samhällsplanering och infrastruktur, Region Örebro län
 3. Värde från det som blir över. Murat Mirata, LIU, Peter Carlsson, Chalmers Industriteknik
 4. Innovativ resa med RUS. Anna Svedlund, Mona Karila och Camilla Neudorfer, Region Sörmland
 5. Ny analys från utvecklat BRP+. Sofi Sjöberg, Tillväxtverket, Henrik Robertsson och Fredrik Sävås, Sweco
 6. Från vita fläckar på kartan till verktyg för omställning. Johan Vinther, kompetensförsörjningsstrateg, Henrik Winzell, projektledare inom validering, Region Västernorrland
 7. Kartan för validering. Svante Sandell, Myndigheten för yrkeshögskolan
 8. Barn och unga i regional utveckling. Unni Lilja, Region Uppsala.
 9. Pendling lönar sig. Kent Eliasson, Tillväxtanalys
 10. Nytt kartverktyg från Nordregio: Få koll på tillgängligheten till service i din region – och de runt omkring. Kartograf Oskar Penje och Mats Stjernberg, seniorforskare, Nordregio
 11. Folkhögskola – en väg till kompetens för nyanlända. Lena Östlund och Ulf Wallin, Folkbildningsrådet, Magnus Klang, Dalslands folkhögskola
 12. Frihandel och ekonomisk nationalism.  Joacim Waara, Västra Götalandsregionen
 13. Puls för regionen. Maria Vejdal, enheten Välfärd och folkhälsa, Region Sörmland
 14. När trenden möter en ort. Maria Larsson, Västra Götalandsregionen
 15. Turismens vägskäl – hållbarhet efter pandemin. Anna Karlsdóttir och Ágúst Bogason, seniorforskare på Nordregio
 16. Snabb omställning för framtidens arbetsmarknad. Anna-Karin Tollin, Region Värmland
 17. Öppen data i offentlighetens tjänst. Jonas Nordqvist, Storsthlm, presenterade utan ppt ÖDIS-projektet (Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen), konceptet öppna data, dess roll och nyttopotential
 18. Affärer för ett hållbart samhälle. Rebecka Hinn och Eva Carlsson, Tillväxtverket, Åsa Bengtsson, SKR.

Ni som var med på [Reglab Pleis] träffade också inspiratörerna Per Grankvist och Malin Ohlander. De gjorde sina presentationer exklusivt för konferensens deltagare, och finns inte inspelade.