Vi sågs igen!

Tack till alla deltagare och alla ni som delade med er av kunskap och erfarenhet på REGLAB [pleɪs] . Det blev ett rikt rum för regionala utvecklare! Och så lanserade vi Reglab play – en egen playtjänst för Reglabs medlemmar och partner.

REGLAB [pleɪs] den 11 februari var en heldagskonferens med inspiratörer och lärpass. Vi avslutade med att MINGLA bland nya och gamla kolleger och vänner på wonder.me.

Hela programmet och tider för dagen ser du här (PDF)

Under dagen presenterade Reglabs medlemmar och partner 18 lärpass, se nedan. Mellan lärpassen träffade du Eva Moe och Catarina Lahti med gäster i [Pleis]-studion. Lärpassen spelades in och finns på Reglab play.

 

Dokumentation från lärpassen

 1. Regionala utvecklare i brytningstid – vilja, våga, kunna. Magnus Jörgel, Region Skåne.
 2. Distansarbete – vår stora möjlighet? Patrik Ståhl, utvecklingsledare Samhällsplanering och infrastruktur, Region Örebro län
 3. Värde från det som blir över. Murat Mirata, LIU, Peter Carlsson, Chalmers Industriteknik
 4. Innovativ resa med RUS. Anna Svedlund, Mona Karila och Camilla Neudorfer, Region Sörmland
 5. Ny analys från utvecklat BRP+. Sofi Sjöberg, Tillväxtverket, Henrik Robertsson och Fredrik Sävås, Sweco
 6. Från vita fläckar på kartan till verktyg för omställning. Johan Vinther, kompetensförsörjningsstrateg, Henrik Winzell, projektledare inom validering, Region Västernorrland
 7. Kartan för validering. Svante Sandell, Myndigheten för yrkeshögskolan
 8. Barn och unga i regional utveckling. Unni Lilja, Region Uppsala.
 9. Pendling lönar sig. Kent Eliasson, Tillväxtanalys
 10. Nytt kartverktyg från Nordregio: Få koll på tillgängligheten till service i din region – och de runt omkring. Kartograf Oskar Penje och Mats Stjernberg, seniorforskare, Nordregio
 11. Folkhögskola – en väg till kompetens för nyanlända. Lena Östlund och Ulf Wallin, Folkbildningsrådet, Magnus Klang, Dalslands folkhögskola
 12. Frihandel och ekonomisk nationalism.  Joacim Waara, Västra Götalandsregionen
 13. Puls för regionen. Maria Vejdal, enheten Välfärd och folkhälsa, Region Sörmland
 14. När trenden möter en ort. Maria Larsson, Västra Götalandsregionen
 15. Turismens vägskäl – hållbarhet efter pandemin. Anna Karlsdóttir och Ágúst Bogason, seniorforskare på Nordregio
 16. Snabb omställning för framtidens arbetsmarknad. Anna-Karin Tollin, Region Värmland
 17. Öppen data i offentlighetens tjänst. Jonas Nordqvist, Storsthlm, presenterade utan ppt ÖDIS-projektet (Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen), konceptet öppna data, dess roll och nyttopotential
 18. Affärer för ett hållbart samhälle. Rebecka Hinn och Eva Carlsson, Tillväxtverket, Åsa Bengtsson, SKR.

Ni som var med på [Reglab Pleis] träffade också inspiratörerna Per Grankvist och Malin Ohlander. De gjorde sina presentationer exklusivt för konferensens deltagare, och finns inte inspelade.

 

Lärpass 1-3

Kl. 9.30

1. Regionala utvecklare i brytningstid

Gå till Zoom-mötet

Mötes ID: 995 5925 7325

Lösenord: 137852

Läs mer...

Regionala utvecklare i brytningstid – vilja, våga, kunna

Vilken ny, förändrad, annorlunda kompetens inom regional utveckling behöver regionerna för att hantera osäkerheter och framtida behov? Hur kan vi påverka den utvecklingskultur som behövs och som bara vi själva kan skapa? Ett samtal om hur vi i Skåne ser på utmaningen med att skapa framtidens regionala utvecklare. Lärpasset har plats för max 100 deltagare. Först till kvarn gäller.
Magnus Jörgel, Region Skåne

2. Distansarbete – vår stora möjlighet?

Gå till Zoom-mötet

Mötes ID: 868 7199 3131

Lösenord: 202661

Läs mer...

Distansarbete – vår stora möjlighet?

Företag och organisationer ställer om för ökat distansarbete. Men hänger den regionala planeringen med? Vilka stödjepunkter finns för att formulera mål för distansarbete inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet? Och vilka konsekvenser kan ökat distansarbete över tid få för planering av till exempel bostäder eller infrastruktur? Lärpasset har plats för max 100 deltagare. Först till kvarn gäller.
Patrik Ståhl, utvecklingsledare Samhällsplanering och infrastruktur, Region Örebro län

3. Värde från det som blir över

Gå till Zoom-mötet

Mötes ID: 926 1369 3681

Lösenord: 894569

Läs mer...

Värde från det som blir över

Hur kan man skapa mer ekonomiskt värde från lokalt och regionalt tillgängliga resurser? Industriell symbios med effektivare användning av material, energi och andra resurser åstadkoms med långsiktiga samarbeten mellan lokala och regionala aktörer. Målet är mer av cirkulär produktion/konsumtion i ett industriellt system och den offentliga sektorn har en viktig roll i att facilitera samverkans- och utvecklingsprocesserna. Det finns många exempel redan idag, men det finns mycket att lära och göra. Lärpasset har plats för max 100 deltagare. Först till kvarn gäller.
Murat Mirata, LIU, Peter Carlsson, Chalmers Industriteknik

Lärpass 4-6

Kl. 10.15

4. Innovativ resa med RUS

Gå till Zoom-mötet

Mötes ID: 927 2518 5486

Lösenord: 784353

Läs mer...

Innovativ resa med RUS

Det är inte så lätt, men vi vill ju kunna skapa värdefulla insatser med och för dom vi är till för. I lärpasset får vi ta del av lärdomar, möjligheter och utmaningar av att testa innovativa arbetssätt. Region Sörmland har arbetat utifrån ett systemiskt förhållningssätt och designbaserade metoder under en intern utvecklingsresa med RUSen 2020. Lärpasset har plats för max 100 deltagare. Först till kvarn gäller.
Anna Svedlund, Mona Karila och Camilla Neudorfer, Region Sörmland

5. BRP+ Hållbar livskvalitet?

Gå till Zoom-mötet

Mötes ID: 822 8492 8846

Lösenord: 205586

Läs mer...

Ny analys från utvecklat BRP+

Vem får ta del av den ekonomiska tillväxten? Hur utvecklas livskvalitet och hållbarhet i riket? Är regionerna på väg mot en hållbar utveckling? Tillväxten ökar i landets regioner, men det gör också klyftorna. Utvecklingen är oroväckande, visar en analys av hållbarhetsindikatorerna i BRP+, Sveriges mätsystemet för livskvalitet.
En översyn av mätsystemet BRP+ genomfördes 2020 för att vidareutveckla mätning av hållbarhet över tid. Rapporten som presenteras i lärpasset har två syften: att analysera hållbar utveckling i Sveriges regioner, samt att använda BRP+ i skarpt läge efter vidareutvecklingen. Lärpasset har plats för max 100 deltagare. Först till kvarn gäller.
Sofi Sjöberg, Tillväxtverket, Eva Moe, Reglab, Henrik Robertsson och Fredrik Sävås, Sweco

6. Nätverk – verktyg för omställning

Gå till Zoom-mötet

Mötes ID: 986 9810 0059

Lösenord: 130690

Läs mer...

Från vita fläckar på kartan till ett verktyg för omställning

Region Västernorrland har byggt upp ett regionalt och kommunalt valideringsnätverk med länets kommuner i samverkan med branscher och kompetenser. Det gynnar snabb omställning, inte minst nu i pandemin. Flexibelt och effektivt samarbete för validering underlättar kompetensförsörjning och ökar integration och inkludering på arbetsmarknaden. Men det är lättare sagt än gjort. Region Västernorrland berättar hur de har riggat sitt framgångsrika samarbete och hur det har utvecklats i flernivåsamverkan lokalt, regionalt och nationellt. Kort sagt, från vita fläckar på en karta till ett strategiskt verktyg för  kompetensförsörjning i regionens omställningsprocesser. Lärpasset har plats för max 100 deltagare. Först till kvarn gäller.
Johan Vinther, kompetensförsörjningsstrateg, Henrik Winzell, projektledare inom validering, Region Västernorrland

Lärpass 7-9

Kl. 11.00

7. Kartan för validering

Gå till Zoom-mötet

Mötes ID: 986 9271 1713

Lösenord: 980249

Läs mer...

Kartan för validering

Vilka möjligheter till validering finns idag? Var kan studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare, omställningscoacher och regionala företrädare hitta tydlig information om validering? Hur ser det decentraliserade systemet för validering ut? Tillsammans tittar vi närmare på valideringskartan och reder ut vilka möjligheter till validering som finns. Lärpasset har plats för max 100 deltagare. Först till kvarn gäller.
Svante Sandell, Myndigheten för yrkeshögskolan

8. Inställt: Barn och unga

Gå till Zoom-mötet

Mötes ID: 826 0700 0956

Lösenord: 564713

Läs mer...

Barn och unga i regional utveckling

På grund av sjukdom är lärpasset tyvärr inställt. Hackathon kring psykisk ohälsa hos barn och unga samt mer ungdomsperspektiv i RUS. Med grund i Barnkonventionen och Agenda 2030 har Region Uppsala påbörjat ett arbete för att öka engagemanget hos barn och unga när det gäller samhällsfrågor. Under lärpasset berättar en regional utvecklingsstrateg om processen att inkludera barn och unga i det regionala utvecklingsuppdraget samt tar upp exempel på aktiviteter. Lärpasset har plats för max 100 deltagare. Först till kvarn gäller.
Unni Lilja, Region Uppsala

9. Pendling lönar sig

Gå till Zoom-mötet

Mötes ID: 912 5077 0708

Lösenord: 117783

Läs mer...

Pendling lönar sig

Pendlare in till urbana centra ökar sin lön och bidrar till ökad skattebas och stärkt köpkraft i sina hemkommuner. Arbetspendlingen mellan svenska kommuner har ökat dramatiskt de senaste decennierna. Idag pendlar mer än var tredje sysselsatt till ett arbete utanför bostadskommunen. Den ekonomiska potentialen av ökad pendling in till urbana centra är stor i de mer avlägset belägna kommunerna. Lärpasset har plats för max 100 deltagare. Först till kvarn gäller.
Kent Eliasson, Tillväxtanalys

Lärpass 10-12

Kl. 13.15

10. Nytt kartverktyg ger koll på service

Gå till Zoom-mötet

Mötes ID: 947 4003 6541

Lösenord: 043038

Läs mer...

Nytt kartverktyg från Nordregio: Få koll på tillgängligheten till service i din region – och de runt omkring  

I samband med REGLAB [pleɪs] passar Nordregio på att lansera ett nytt online-baserat kartverktyg. Var med och testa funktionerna och diskutera hur din region jämför sig med andra. Med hjälp av verktyget blir det tydligt vilka delar av regionen som kan behöva nya lösningar för att förbättra tillgången till service – från apotek och bibliotek till skolor och mataffärer. Kanske är det närmare att åka till grannregionen eller över gränsen? Vi ser fram emot en interaktiv session där du kan ge oss värdefull feedback. Lärpasset har plats för max 100 deltagare. Först till kvarn gäller.
Kartograf Oskar Penje och Mats Stjernberg, seniorforskare, Nordregio

11. Folkhögskola – en väg till kompetens

Gå till Zoom-mötet

Mötes ID: 897 0548 9019

Lösenord: 368120

Läs mer...

Folkhögskola – en väg till kompetens för nyanlända

FAMN står för folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända. Projektet tar fram modeller och metoder för att unga nyanlända bättre ska kunna fullfölja studier på folkhögskola. Ett ESF-projekt ägt av Folkbildningsrådet. Projektledningen och en av de fem medverkande folkhögskolorna berättar om projektet och dess resultat. Lärpasset har plats för max 100 deltagare. Först till kvarn gäller.
Lena Östlund, Projektledare Folkbildningsrådet , Ulf Wallin, Senior Advisor, Folkbildningsrådet, Magnus Klang, delprojektledare, Dalslands folkhögskola

12. Frihandel och ekonomisk nationalism

Gå till Zoom-mötet

Mötes ID: 956 8016 3623

Lösenord: 534129

Läs mer...

Frihandel och ekonomisk nationalism

Allt fler förespråkar en högre grad av självförsörjning, då pandemin har blottlagt svagheter i det globala frihandelssystemet. Samtidigt har frihandeln bidragit till ökat välstånd i stora delar av världen och andelen människor som lever i absolut fattigdom har successivt minskat. Vid detta lärpass problematiseras frihandel respektive ekonomisk nationalism och erfarenheter från tidigare kriser sätts i relation till den nuvarande pandemin. Lärpasset har plats för max 100 deltagare. Först till kvarn gäller.
Joacim Waara, Västra Götalandsregionen 

Lärpass 13-15

Kl. 14.00

13. Puls för regionen

Gå till Zoom-mötet

Mötes ID: 982 9359 1384

Lösenord: 352010

Läs mer...

Puls för regionen

Hur kan folkhälsa stärka det regionala utvecklingsarbetet? Under 2020 har Region Sörmland arbetat med att stärka den sociala dimensionen med särskilt fokus på folkhälsoperspektivet i sin RUS. Vilka vinster finns med detta? Utifrån exemplet fysisk aktivitet ska de under 2021 undersöka kopplingar till andra centrala förutsättningar för en hållbar regional utveckling. Lärpasset har plats för max 100 deltagare. Först till kvarn gäller.
Maria Vejdal, verksamhetschef för enheten Välfärd och folkhälsa, Region Sörmland

14. När trenden möter en ort

Gå till Zoom-mötet

Mötes ID: 842 5146 5753

Lösenord: 114152

Läs mer...

Trender för orters utveckling i ett regionalt perspektiv 

Inte bara megatrender utan också regionala trender som konkurrens om mark, bostadsbrist eller förändrat kompetensbehov påverkar olika orters utveckling på olika sättVästra Götalandsregionen presenterar exempel från en pågående trendanalys som ökar förståelse och insikt kring fysisk planering på en regional nivå med orter i fokus.  De visar även hur orter kan grupperas utifrån fler parametrar som beskriver deras karaktär, med faktorer som format utvecklingen under historien. Syftet är bredare analyser som ökar beredskapen för olika framtider. Lärpasset har plats för max 100 deltagare. Först till kvarn gäller.
Maria Larsson, Västra Götalandsregionen

15. Turismens vägskäl

Gå till Zoom-mötet

Mötes ID: 985 0175 3758

Lösenord: 555104

Läs mer...

Hållbar turism efter coronapandemin

Turismen har påverkats starkt av Corona-pandemin men på olika sätt. Minskad turism har gett möjlighet till återhämtning i överexploaterade områden medan andra har behövt ändra strategi för att locka nya målgrupper. Hur ser vägvalen ut för framtiden? Kan vi öka turismen och samtidigt värna natur och klimat? Är nyckeln att uppmuntra turister att bete sig mer ansvarstagande? I en ny rapport visar Nordregio hur regional planering kan bidra till långsiktigt hållbar turism som ger intäkter lokalt utan att skada eller överutnyttja de lokala resurser den bygger på. Vi presenterar också nya metoder för att mäta ekonomiska effekter av turismen i BRP och för den lokala ekonomin. Lärpasset har plats för max 100 deltagare. Först till kvarn gäller.
Anna Karlsdóttir och Ágúst Bogason, seniorforskare på Nordregio 

Lärpass 16-18

Kl. 14.45

16. Snabb omställning för framtidens arbetsmarknad

Gå till Zoom-mötet

Mötes ID: 981 9916 9540

Lösenord: 148725

Läs mer...

Snabb omställning för framtidens arbetsmarknad

En redan besvärlig kompetensförsörjning blev inte enklare när vi drabbades av en pandemi. Region Värmland ville använda krisen till att studsa framåt. De inrättade ett omställningsråd för att hitta nya lösningar och utveckla det operativa samarbetet. Med en samverkansarena för nyckelpersoner i beslutsposition möter de den stora strukturomvandlingen på arbetsmarknaden som digitalisering och teknikskifte innebär. Gemensam förförståelse av behoven och beslutsamhet i att dra åt samma håll gör att det blir mer gjort, snabbare. Omställningsrådet är verkstad, inte ytterligare snackmöten. Lärpasset har plats för max 100 deltagare. Först till kvarn gäller.
Anna-Karin Tollin, Region Värmland

17. Öppen data i offentlighetens tjänst

Gå till Zoom-mötet

Mötes ID: 881 8238 0513

Lösenord: 890373

Läs mer...

Öppen data i offentlighetens tjänst

ÖDIS-projektet (Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen) presenterar konceptet öppna data, dess roll och nyttopotential i dagens samhälle. ÖDIS avslutades vid årsskiftet och samtidigt pågår minst två andra kommunövergripande projekt i Sverige med samma syfte. Vilka resultat har dessa projekt hittills levererat och vilka utmaningar finns i Sverige vad gäller öppna data? Den frågan kan Storsthlm besvara. Lärpasset har plats för max 100 deltagare. Först till kvarn gäller.
Jonas Nordqvist, Storsthlm

18. Affärer för ett hållbart samhälle

Gå till Zoom-mötet

Mötes ID: 943 6440 3519

Lösenord: 633362

Läs mer...

Affärer med sociala företag för ett hållbart samhälle

Det behövs fler företag som skapar samhällsvinster. Allt fler kommuner och regioner använder de möjligheter som finns inom LOU för att få ut mer samhällsnytta, som att lägga in sociala och miljömässiga villkor eller upphandla sociala innovationer. Tillväxtverket och Sveriges kommuner och regioner, SKR, berättar om lärdomar från regeringsuppdraget att främja sociala företag, social innovation och samhällsentreprenörskap. Välkommen att inspireras och diskutera hur vi kan få fler att göra samhällsnyttiga affärer och samverka för att nå ett hållbart och starkt samhälle! Lärpasset har plats för max 100 deltagare. Först till kvarn gäller.
Rebecka Hinn och Eva Carlsson,Tillväxtverket, Åsa Bengtsson, SKR