Inställt/omställt: Forskarforum 2020

Vi vill inte äventyra någons hälsa och säkerhet, därför är Forskarforum den 23 april INSTÄLLT. Innehållet i programmet kommer att bli en del av det kommande lärprojektet Regional brytningstid. Delar av innehållet kommer att filmas och göras tillgängligt digitalt.

Den regionala tillväxtpolitiken är i en brytningstid. Samtliga regioner är nu direktvalda och den regionala nivåns kapacitet växer – det gör också förväntningarna och utmaningarna.

Reglabs Forskarforum 2020 handlar om den regionala tillväxtpolitikens nutidshistoria.
Vi tittar bakåt: Hur formades regionernas uppdrag och hur såg visionerna ut?
Vi vänder också blicken framåt: Vilka verktyg ska förverkliga politiken i framtiden? Och vi gör det med hjälp av dem som varit med – politiker, tjänstepersoner och forskare.

I samtalet medverkar bland andra: Gunnel Forsberg, professor, Stockholms universitet, Jan-Evert Nilsson, professor, Blekinge tekniska högskola, Birgitta Losman, tidigare regionråd i Västra Götaland,  Brita Saxton, tidigare Näringsdepartementet, ITPS mm, Lars Wikström, avdelningschef Tillväxtverket, Hans Wiklund, tidigare regiondirektör i Västernorrland, Magnus Persson, senior rådgivare, Region Örebro, Magdalena Berglin, strateg, Region Gävleborg med flera.

Aktuell forskning i Forskarcaféet!
Vi bjuder också in till ett Forskarcafé, där forskare från hela landet presenterar aktuell forskning med olika perspektiv på regional utvecklingspolitik. I Forskarcaféet kan du bland annat få inblick i:

  • ”Hired guns” – Hur påverkar externa experter regional utveckling? Andreas Öjehag, lektor i statsvetenskap, Karlstads universitet.
  • Regional utvecklingspolitik: territoriell styrning, strategisk rumslig planering och europeiska utblickar. Peter Schmitt, Universitetslektor och docent på den kulturgeografiska institutionen i Stockholm.
  • Hur kan regioner jobba med kompetensförsörjning? Vad kan vi lära från övriga Norden? Anna Lundgren, (PhD), Seniorforskare Nordregio.
  • Relationen kommun/region i det regionala utvecklingsarbetet. Johan Wänström, Fil. Dr. Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) Linköpings universitet.
  • Policymobilitet och bioekonomi i två svenska regioner. Ida Grundel, Biträdande universitetslektor på institutionen för TEMA, Teknik och social förändring, Linköpings universitet.
  • Hållbarhet och regional tillväxt – går det ihop? Johanna Tangnäs, doktorand i statsvetenskap, Karlstads universitet:  
  • Flernivåsamverkan för bra kollektivtrafik. Brita Hermelin, professor i kulturgeografi vid Linköpings universitet och Ida Andersson, FD i kulturgeografi vid Örebro universitet.

Du hittar hela programmet nedan.

Reglabs Forskarforum är en mötesplats för forskare och praktiker inom regional utveckling.
Det är ett samarrangemang med Tillväxtverket, Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring vid Karlstads universitet och Högskolan i Dalarna. Deltagaravgiften är 895 kr/person.

Corona, covid19-viruset
Reglabs Forskarforum följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, dvs om man har anledning att misstänka att man har blivit smittad – om man har varit i ett land där smittspridningen är hög och man känner sig dålig (eller någon i familjen har symtom) – bör man stanna hemma av hänsyn till eventuell smittspridning. Är man frisk och utan symtom, är man välkommen till konferensen.

Välkommen!

Inbjudan som PDF