Kompetensförsörjningsdagarna

Kompetensförsörjningsdagarna

Kompetensförsörjningsdagarna är en kollegial mötesplats för ansvariga för regionalt kompetensförsörjningsarbete, berörda myndigheter och departement med flera som träffas ett par gånger per år för erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning.

  • En mötesplats för ny kunskap om regionalt arbete med kompetensförsörjning.
  • Förbättra kvalitet och samarbete i de nationella och regionala uppdragen med kompetensförsörjning.
  • Erfarenhetsutbyte och lärande

Kompetensförsörjningsdagarna drivs i samverkan mellan Tillväxtverket, SKR, Näringsdepartementet och  Arbetsförmedlingen. En samordningsgrupp ansvarar för programinnehåll och organisering av dagarna.

Målgrupp
Kompetensförsörjningsdagarna är i första hand en mötesplats för tjänstepersoner som är regionalt utvecklingsansvariga, myndigheter och departement som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor.

Kompetensförsörjningsdagarna 10-11 november 2021

Kompetensförsörjningsdagarna 14-15 april 2021