Årskonferens 2015

 

VAD ÄR EN REGION?
Ett rött streck på kartan och vi har en region. Eller?
Vad är egentligen en region? Är det ett lagom pendlingsavstånd, en administrativ gränsdragning, eller kanske en mental föreställning – ett vi?

Den 1 januari 2015 fick vi sex nya svenska regioner. Sex regionförbund gick ihop med landstinget och bildade regionkommuner. Det väckte frågan om vad en region är – och vad den borde vara.
På Reglabs årskonferens den 25-26 mars 2015 i Uppsala konserthus fördjupade vi diskussionen om vad en region är ur  olika perspektiv: institutionellt, kulturellt, funktionellt, internationellt. Värd var Regionförbundet Uppsala län.

Några av inspiratörerna var:

  • Alan Welby, Liverpool Local enterprise partnership
  • Josefina Syssner, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet
  • Gunnar Wetterberg, historiker och samhällsdebattör
  • Elisabeth Bachteman, statssekreterare på Näringsdepartementet
  • Dan Hjalmarsson, generaldirektör för myndigheten för Tillväxtanalys

Dokumentation
Inbjudan
Program
Lärpassprogram
Dan Hjalmarsson, Tillväxtanalys
Matlandet
Rapport Staten och de regionala självstyrelseorganens uppgifter

Lärpass
9. 50 Nyanser av entreprenöskap i skolan
10. Attraktiva Städer september 2014
10. Mäta ett samhälle

13. Smart specialisering
Agenda för Smart Specialisering