Reglabs årskonferens 2024

Vad betyder platsen?

Reglabs årskonferens 2024 handlar om platsens betydelse: Hur utvecklar vi våra platser och hur utvecklar de oss? Platser formar oss, förändrar oss, ger oss trygghet och nya upplevelser. Som regionala utvecklare måste vi ständigt fundera över: Hur kan vi förvalta platsen, samtidigt som vi förnyar den?

I det nybyggda Science park towers i Jönköping den 7-8 februari 2024, fördjupar vi samtalet om platsens betydelse. Det handlar om regionen som växtplats, som mötesplats, som historia och identitetsskapare.

Årskonferensen 2024 tar dig till platser vi minns – och platser som inte finns. Du träffar forskare, konstnärer, locals och glocals. Som vanligt blir det lärpass, regionala överraskningar och middag med festligheter! Värd är Region Jönköping.

Boka in i kalendern. Välkommen till Reglabs årskonferens 2024 den 7-8 februari i Jönköping! Bokningslänken öppnas 20 oktober.