LÄRPASS

På årskonferensens andra dag diskuterade Reglabs medlemmar och partner vad som är på gång inom regional utveckling i ett 20-tal lärpass. Nedan hittar du presentationerna från lärpassen

1. Lärdomar från regionalfondsprogrammen 2014-2020
Jonas Örtquist, Tillväxtverket.

2. Framgångsfaktorer för det regionala utvecklingsuppdraget
Magnus Persson, Region Örebro län, Sigrid Hedin, Tillväxtverket och Lisbet Mellgren, SKL

3. Att fånga innovationsfrämjandehandout under lärpasset.
Anders Olsson, Region Värmland, Olle Wängsäter, Region Gävleborg, Johan Peck och Gunnar Lindberg, Oxford Research

4. Nudging i regionalpolitiken
Evelina Gunnarsson och Linda Broström, Ramboll

5. Arbetskraftsbrist – konsekvenser och lösningar
Peter Möller, Region Dalarna, Joacim Waara och John Andersson Västra Götalandsregionen

6. Vad händer när bussen slutar gå?
Sunny Sandström och Camilla Ottosson, Region Kronoberg

7. Regional casting ‒ labb 1
Helena Gidlöf, SKL, Peter Kempinsky och Göran Hallin, Kontigo.

8. Unga utanför
Ylva Saarinen, och Linus Wellander, MUCF.

9. BRP+: Regionala analyser
Johanna Giorgi, Tillväxtverket och Emma Andersson, Sweco.

10. En region öppen mot omvärlden
Irma Ganibegovic och Björne Hegefeldt, Västra Götalandsregionen

11. Gränslös regional planering?!
Lars Berglund, WSP Advisory

12. Smart specialisering i praktiken
Olle Wängsäter, Jan Nylander och Magnus Ernström, Region Gävleborg

13. Samverkan som gör skillnad
Anna Kelly och Linnéa Hassis, Arena för Tillväxt

14. Integrera miljöperspektiven i tillväxtarbetet, presentation Lunds universitet
Helena Tsiparis och Håkan Samuelsson, Region Skåne

15. Regional casting ‒ labb 2
H
elena Gidlöf, SKL, Peter Kempinsky och Göran Hallin, Kontigo.

16. Gröna finanser
Elin Dahlman, Region Västmanland

17. Nordic experiences in implementing Agenda 2030 at local level (Eng)
Nora Sánchez Gassen, Nordregio

18. Kommunutredningen: Så stärker vi kommunernas kapacitet
Sverker Lindblad och Lisa Hörnström, Kommunutredningen

19. Vår roll i digitaliseringen 
Mats Wessman, Tillväxtverket

20. Regional exportstatistik och internationaliseringsindex
Tony Meurke och Jan Persson, Tillväxtverket

21. Folkbildningen tar plats i den regionala utvecklingen
Henrik Dahl och Thomas Östlund, Folkbildningsrådet.

22. Hur svårt kan det vara med AI?
Lisa Belfrage, Västra Götalandsregionen

23. Leder regionförstoring till en hållbar utveckling?
Anders Bäckstrand och Andreas Capilla, Region Östergötland och Göran Hallin, Kontigo.

24. Från historisk miljö till nyskapande destination
Anders Ekstrand och Elisabeth Unell, Västerås stad, Cecilia Lagerfalk-Rooth, Länsstyrelsen Västmanland län och Johan Björkman, Kokpunkten actionbad