• Posts Tagged ‘tillgänglighet’

Tema 4: Tillgänglighet till tjänster

Indikatorer: Närhet till tjänster/service. Trängsel och köer till tjänster/service. Upplevd tillgänglighet.

Skriven av admin 2016-01-14 10:52 Läs mer