• Posts Tagged ‘aspekter’

Nu finns rapporten om BRP+

Nu finns den tekniska rapporten om mätsystemet BRP+ att hämta. Rapporten är en samlad beskrivning av hela systemet för långsiktig livskvalitet i svenska regioner: teman, aspekter och indikatorer.

Skriven av 2016-06-21 15:18 Läs mer