Bakgrund

De senaste åren har Sveriges regioner fört en diskussion om BNP:s begränsningar för att fånga samhällsutvecklingen.
BNP och regionala BRP följer den ekonomiska produktionen, men säger inte något om resursutnyttjande och hållbarhet i ett längre perspektiv, eller om individernas livskvalitet.

 

Alla svenska regioner har i dag breda ambitioner för sin utveckling; i de regionala utvecklingsplanerna finns mål för ekonomin, miljön och den sociala utvecklingen. Men för att veta om förändringen går åt rätt håll, måste man också ha bra mätsystem som följer utvecklingen nära.

Reglabs medlemmar har under flera år fört en diskussion om behovet av att mäta den regionala utvecklingen i flera dimensioner och 2013 tog Regionförbundet Östsam initiativ till ett gemensamt utvecklingsprojekt – ett system som sammanhållet mäter regional utveckling: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Intresset var stort inom Reglabs medlemskrets och en förstudie startade i början av 2014.

 

Förstudie 2014
Under ledning av Regionförbundet Östsam, fördjupade sig Reglabs medlemmar i samspelet mellan tillväxt, välfärd och hållbarhet. En komplex och avancerad diskussion, men också framsynt och betydelsefull för regionala beslutsfattare.

Dels gjordes en kartläggning av befintlig kunskap inom området – de svenska regionerna är långt ifrån ensamma om att söka efter nya sätt att mäta utvecklingen, samma diskussion förs på nationell nivå, inom EU, OECD och FN – dels ett underlag för att gå vidare. I förstudien beskrivs ett koncept som kan fungera som underlag för utvecklingen av ett mätsystem i flera dimensioner och rekommendationer för det fortsatta arbetet. Här kan du läsa hela förstudien (PDF).

 

Utvecklingsprojektet BRP+ 2015
Nästa steg blev att utvecklingsprojekt, som startade 2015, där Reglabs medlemmar och partner gemensamt utvecklar BRP+, ett mätsystem för livskvalitet på regional nivå, med teman och indikatorer.

Ett 20-tal Reglab-medlemmar och partner deltar. Ledare för arbetet är Johanna Giorgi, Tillväxtverket och Anna Norin, Region Västerbotten.