BRP+ workshop 29 november

Mått bortom BRP och hållbar utveckling

Hösten 2017 genomförde Tillväxtverket med Reglab en analys av livskvalitet ur ett hållbarhetsperspektiv i svenska regioner med utgångspunkt i BRP+.
Den 29 november bjöd vi in till en workshop, för att arbeta fram förslag på och diskutera olika frågeställningar som vi tar med oss in i analysarbetet.