Workshop: Subjektiva mått

Under hösten 2019 har vi börjat arbetet med att inkludera subjektiva (självupplevda) mått på livskvalitet i BRP+.

Arbetsgruppen hade sin första workshop för att påbörja utredningen av hur subjektiva mått kan integreras i systemet: Vilka subjektiva mått ska finnas med i systemet? Hur säkrar vi datatillgången? Arbetsgruppen förväntas vara klar under 2020.

Material från arbetsgruppens workshop 18/10 2019
Minnesanteckningar och arbetsfördelning
Presentation