BRP+ Regionala analyser WS IV

Workshop 4 handlade om att presentera de regionala analyserna för en större målgrupp. Till denna workshop inbjöds också regionala strateger, RUS-nätverket m fl. Vi diskuterar bland annat:

  • BRP+ som verktyg i olika sammanhang.
  • Nyttan av BRP+ för olika målgrupper.
  • BRP+ och de regionala utvecklingsstrategierna, Agenda 2030 mm.

Dokumentation
PROGRAM 6 dec
Presentation Tillväxtverket
Presentation Rädda Barnen