Digitalt nätverksmöte BRP+ 7 maj

Nätverksmöte BRP+ den 7 maj  genomfördes digitalt. 

Vi har nu inlett en översyn av de fyra kapitalstockarna som indikerar ”hållbarhet över tid”. Vid nätverksmötet 7 maj tog vi del av, och lämnade synpunkter på, ett förslag till revidering av kapitalstockarna. Vi fick också allmän uppdatering av läget inom BRP+. Här finns underlaget som diskuterades under mötet.

Är du intresserad av att delta mer fördjupat i arbetet med att utveckla de fyra kapitalstockarna, anmäl ditt intresse via mejl till Karin Liljeberg Trotzig