BRP+ - Regionala analyser WS I

Workshop 1, den 17 maj
Vi startade med en introduktion till mätsystemet och diskuterade resultatet av Tillväxtverket analysrapport. Vi startade också det egna analysarbetet. På programmet bland annat:

  • Om BRP+ och behovet av bredare mått på samhällsutveckling.
  • Presentation och diskussion av 2018 års analysrapport, som bland annat visar på samband och resultat utifrån olika visualiseringar,
  • kommungruppsindelningar mm.
  • Dialog: Relevanta regionala frågeställningar
  • Hemuppgift: Formulera frågeställningar för den egna regionen

Läs rapporten här! Missade du lunchseminariet? Du hittar sändningen här.

Dokumentation
Deltagarlista
Presentation – att arbeta med BRP+
BRP+ lunchseminarium presentation

BRP+ länsbilagor
BRP+ 01 Stockholms län bilaga
BRP+ 03 Uppsala län bilaga

BRP+ 04 Södermanlands län bilaga
BRP+ 05 Östergötlands län bilaga
BRP+ 06 Jönköpings län bilaga
BRP+ 07 Kronobergs län bilaga

BRP+ 08 Kalmar län bilaga
BRP+ 09 Gotlands län bilaga
BRP+ 10 Blekinge län bilaga

BRP+ 12 Skåne län bilaga
BRP+ 13 Hallands län bilaga
BRP+ 14 Västra Götalands län bilaga
BRP+ 17 Värmlands län bilaga
BRP+ 18 Örebro län bilaga
BRP+ 19 Västmanlands län bilaga
BRP+ 20 Dalarnas län bilaga
BRP+ 21 Gävleborgs län bilaga
BRP+ 22 Västernorrlands län bilaga
BRP+ 23 Jämtlands län bilaga
BRP+ 24 Västerborttens län bilaga
BRP+ 25 Norrbottens län bilaga