Nätverksträff BRP+

Den 8 december tog vi del av den nya analysen: BRP+ Hållbarhet över tid. Rapporten är ett resultat av en översyn av hållbarhetsindikatorerna, och som bland annat sätter fokus på frågor som:

  • Är regionerna på väg mot en hållbar utveckling?
  • Hur utvecklas livskvalitet och hållbarhet i riket?
  • Får alla ta del av den ekonomiska tillväxten?

Rapporten är en första analys av det uppdaterade systemet, och studerar hur hållbarheten utvecklats över tid, både nationellt och regionalt. Vi diskuterar hur materialet kan användas i arbetet för regional utveckling. Vi diskuterar även vad som är på gång och det fortsatta arbetet med BRP+ under 2021.

Presentation av rapporten (från nätverksträffen).

Tillväxten ökar i landets regioner, men det gör också klyftorna. Utvecklingen är oroväckande, visar en analys av hållbarhetsindikatorerna i BRP+, Sveriges mätsystemet för livskvalitet. Klyftorna har ökat i samhället och det finns inget som tyder på att skillnaderna minskar inom en snar framtid.

Läs rapporten: Håller utvecklingen i Sveriges regioner? En analys av regional hållbarhet baserat på mätsystemet BRP+

Kort sammanfattning av rapporten

PROGRAM BRP+ 8 dec