BRP+ på Innovationsveckan

Från labb till förvaltning: Hur går vi från innovativa projekt till offentlig förvaltning?

Hur får vi innovationer att komma till verklig nytta? Svenska regioner har tillsammans med Tillväxtverket och Reglab utvecklat BRP+, ett nytt sätt att mäta hållbar regional utveckling. Under 2019-20 fortsätter utvecklingsarbetet där en av de centrala frågorna rör ägarskap och förvaltning. Hur går vi från spännande utvecklingsprojekt till utveckling av verksamhet?

Välkomna till ett samtal med bland andra: Kalle Westberg, Näringsdepartementet. Eva Moe, verksamhetsledare Reglab. Jakob Hellman, tf avdelningschef Vinnova.

Preliminärt program
8.30 Kaffe + macka

9.00 Reglab som innovationsplattform.
Karin Liljeberg Trotzig, Reglab

9.10 BRP+: utmanar BNP genom offentlig crowdsourcing
Johanna Giorgi, Tillväxtverket

9.25 Panelsamtal: från lab till förvaltning

9.50 Avslut