BRP+ Regionala analyser WS II

Workshop 2  i analysprojektet: BRP+ regionala analyser.

Under den andra workshopen gick vi igenom hemuppgiften, som bestod i att formulera ett antal frågor samt börja söka svar på dessa i dataunderlaget. Under dagen jobbade deltagarna vidare med sina regionala analyser med stöd av konsult.