Kompetensförsörjningsdagarna 15-16 maj 2019

Dag 1
Departementsinformation är ett stående inslag, denna gång var det fokus på januariavtalets 73 punktslista där olika insatser nu planeras. SKL berättade om sitt arbete om de utredningar som pågår och om några av de ställningstaganden de gjort. Och Arbetsförmedlingen delade med sig om det aktuella läget kring analysarbetet. Eftermiddagens tema var utbildning. Skolverket informerade om de olika statsbidragen och hanteringen av dessa. Folkbildningsrådet har gjort en rapport om folkbildningens roll i det regionala kompetensförsörjningsarbetet och deltagarna i nätverket från Blekinge och Norrbotten delade sina erfarenhet som också är en del av rapporten.

Dag 2
Tillväxtverket och Region Halland presenterade sina respektive pågående arbeten under tema strategiskt kompetensförsörjningsarbete.Eftermiddagens tema var omställning och varsel där Arbetsförmedlingens arbete kring hantering av inkomna varsel tydliggjorde hur den processen går till och några av erfarenheterna från projekten de bedrivit inom globaliseringsfonden (EGF). Tillväxtverket redovisade erfarenheter och resultat från sitt omställningsuppdrag där en omställningsguide är framtagen och som testas nu. Region Skåne avslutade temat med sina erfarenheter, arbetssätt och ibland oväntade resultat i arbetet med de varsel som lagts inom regionen.

Nästa nätverksträff för kompetensförsörjningsdagar är planerat till 23-24 oktober.

Under dagen nämndes de statsstöd som gått ut till vissa kommuner via regeringsbeslut till Tillväxtverket. Nedan finns en länk till information om dessa samt vilka dessa kommuner är för respektive statsbidrag. Där diskussionen under nätverksträffen omfattar de två översta, förbättra företagsklimatet respektive stärka social och ekonomisk utveckling.

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/stod-for-att-utveckla-kommuner.html

Program

Presentationer dag 1
Presentation inledning kompetensförsörjningsdagarna
Aktuellt från Näringsdepartementet
Komvuxutredningen och utredningen om planering och dimensionering – Helena Wintgren, SKL
Arbetsmarknadsutredningen – Per Överberg, SKL
En bättre matchning Kompetensförsörjningsdagarna, Lena Lundström, Region Uppsala, Andreas Pernblad, Mälardalsrådet
Samverkan om dimensionering av utbildning
, Marie Kahlroth, UKÄ
Folkbildningens roll i arbetet med regional kompetensförsörjning, Thomas Östlund, Thomas Östlund Produktion Henrik Dahl, Folkbildningsrådet
Aktuellt från Skolverket
Kompetensförsörjning – från ett högskolepolitiskt perspektiv – Anders Jörnesten, Utbildningsdepartementet
Utbildningsdepartementet – Christina Hassel
Arbetsmarknadsdepartementet – Nina Gustafsson Åberg

Presentationer dag 2
Kompetensförsörjning – uppdrag, insatser och övergripande mål – Anna Manhem Laurin , Tillväxtverket och Att möta framtiden med rätt kompetens i Halland – Strategisk kompetensförsörjning i näringslivet – Valerie Scheib & Pernilla Isaksson Region Halland
Arbetsförmedlings arbete med varsel
Omställningsarbetet – när varslen kommer
– Monika Kväl, Tillväxtverket
Omställningsexempel – Bjuv – Eva-Britt Grönberg, Region Skåne