Kompetensförsörjningsdagarna 25-26 oktober 2017

Kompetensförsörjningsdagarna gick av stapeln 25-26 oktober i Stockholm. Första dagen stod Reglab och SKL som värdar, där temat var Flernivåsamarbete för bättre matchning. Dag två stod Tillväxtverket för värdskapet, där temat var Utbildningssamverkan i konkurrens.

Dokumentation dag 1
Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet
Aktuellt från Näringsdepartementet
Ett digitaliserat arbetsliv
Hållbart arbetsliv – socialfondens tematiska plattform
Info från YA-delegationen
Inledning och resultat Nätverkets syfte
WS Kompetensförsörjningsnätverket

Dokumentation dag 2
Branschbehov – nedslag IT
Genväg till yrkeskompetens – Technigo
Aktuellt från Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknadsutredningen
Konceptet Industrinatten
Pågående reformarb vuxutb Region Skåna
Pågående reformarb vuxutb Skaraborg VG
Vägledning för regional samverkan om validering
Skola-industrin, Kontigo
Insatslista Skola-industrin

På programmet stod bland annat:

Tre generaldirektörer och en verkställande direktör – ett samtal om samverkan.
Vi blir allt mer beroende av samverkan, inte minst inom kompetensförsörjningsområdet med många politikområden inblandade. Panelen ger sin syn på samverkan och det finns utrymme för frågor (Obs! Måste vara inskickade i förväg). Punkten avslutades med kort information från ESF-rådet, respektive Tillväxtverket.
Mikael Sjöberg GD Arbetsförmedlingen
Lars Lööw, GD Svenska ESF-rådet
Gunilla Nordlöf, GD Tillväxtverket
Vesna Jovic, VD Sveriges kommuner och landsting

Genväg till yrkeskompetens – ett start-up perspektiv.
Utbildningsaktörer som erbjuder intensivyrkesutbildningar blir allt fler – privata liksom non-profit. Technigo är en startup som arrangerar 12-veckors bootcamp i programmering, som ska leda till jobb. Hanna Pettersson, Technigo

Du hittar programmet i sin helhet till höger.