Kompetensförsörjningsdagarna 15-16 april 2015

Kompetensförsörjningsdagarna 15-16 april 2015. 

Första dagen fokuserade på yrkesutbildning – från gymnasial till akademisk nivå. Dag två handlade om den regionala nivåns roll inom arbetsmarknadspolitiken.

Dokumentation dag 1
Per Kringberg Skolverket
Per Arne Andersson SKL
Mats Söderberg SKL
Mikaela Zelmerlööw Skolverket
Åsa Bjelkeby Tillväxtverket
Minnesanteckningar dag 1

Dokumentation dag 2
Lil Ljunggren Lönnberg
Mats Andersson ESF
Ellinor Ivarsson SKL
Malin Lindberg LuLTek
Diana Unander Nordle
Minnesanteckningar dag 2