Kompetensförsörjningsdag 23/4 2020

Vårens nätverksträff genomfördes digitalt och programmet hittar du här.

Presentationerna från det digitala seminariet:

 • Näringsdepartementet informerade om kompetensförsörjningsarbetet 2021 samt samverkansprogrammet för livslångt lärande informerar om uppdrag och nuläge. Carl Klint & Marie Wall – Näringsdepartementet. Presentation Carl Klint. Presentation Marie Wall.
 • Arbetsmarknadsdepartementet informerade bl.a. om Arbetsförmedlingens reformering. Fredrik Ribbing – Arbetsmarknadsdepartementet. Presentation.
 • Utbildningsdepartementet informerade bl.a. om regeringens proposition ”Komvux för stärkt kompetensförsörjning”. Christina Hassel – Utbildningsdepartementet. Presentation.
 • Arbetsförmedlingen presenterade hur deras prognosarbete utvecklas. Jens Sandahl – Arbetsförmedlingen. Jens hade ingen presentation. Han hänvisar till Arbetsförmedlingens webbplats för den aktuella statistiken samt att nästa arbetsmarknadsprognos kommer att presenteras 17 juni. Nästa yrkesprognos kommer 2021. Frågor och inspel är välkomna via e-post till honom.
 • Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket ger läget inom ERUF och en beskrivning av processen med att ta fram ett förslag till nytt program för ESF+ för perioden 2021-2027. Jonas Örtqvist – Tillväxtverket, Anna Holmgren & Annette Saväng – Svenska ESF-rådet. Presentation.

Övrig information och fördjupning

Som ett komplement har vi sammanställt övrig information för alla att fördjupa sig i. Detta behandlades alltså inte på det digitala mötet.

Livslångt flexibelt lärande
På temat livslångt flexibelt lärande vill vi presentera två rapporter, från SKR respektive Svenskt näringsliv.

 • SKR har gjort en rapport ”Mitt i livet – attityder till jobb, yrkesväxling och ett förlängt arbetsliv”. Bra insikter kring vad som behövs för att få livslångt lärande att fungera i praktiken. Rapporten baseras på en digital enkät med drygt 2 000 personer. Syftet är att öka kunskapen om drivkrafter och hinder för att vidareutbilda sig och yrkesväxla bland personer äldre än 35 år. Du hittar rapporten här.
 • Svenskt näringsliv har tagit fram en rapport ”Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna”. Rapporten ger en bild av förekomsten av kompetensutveckling på företag, vad som är viktigt ur företagens perspektiv och strategier kring arbetet med kompetensutveckling. Här finns även en rad konkreta exempel på hur olika företag arbetar med kompetensutveckling av sin personal. Du hittar rapporten här.

Utredningsöversikt SKR
Det finns flera pågående utredningar som på olika sätt berör kompetensförsörjningsområdet. Här är två bilder som ger en översikt över ett urval av befintliga utredningar och när de beräknas vara klara, samt vad som har hänt med utredningar som avslutats under de senaste två åren.
Presentation Utredningsöversikt

Aktuellt från Skolverket
Aktuellt från Skolverket tar upp ett antal ämnen och länkar till rapporter eller annan information. Bild nummer 2 fungerar som innehållsförteckning.
Presentation Aktuellt från Skolverket

Aktuellt från Myndigheten för yrkeshögskolan

Regionalt kompetensförsörjningsarbete i de nordiska länderna
Nordregio har gjort en kort film om deras studie kring Skills for Innovative and Resilent Regions

Slutlig rapport kommer ut snart och mer information om den finns på deras webbsida  

Tillväxtverket

 • All samlad information om korttidsarbete hittar du här Tillväxtverket
 • Verksamt.se har samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktiga för företagare att känna till.
 • Sammanhållningspolitiken och insatser för stärkt kompetensförsörjning inom ERUF och ESF. Presentation.
 • Kompetensförsörjning i Sveriges landsbygder
  Film om rapporten
  Länk till rapporten
 • Åtta insikter om enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet.
  Tillväxtverket har samlat insikter, rekommendationer och lösningar på de vanligaste utmaningarna för den som driver projekt för att fler personer ska komma i arbete, eller för att fler företag ska hitta rätt kompetenser på nya sätt. Du kan till exempel använda materialet om du ska starta ett nytt projekt, om du är en finansiär och vill ha stöd i bedömning eller uppföljning av projektansökningar, eller som utbildnings- och diskussionsmaterial om du är projektledare.
  En kortfattad broschyr finns att ladda ner med 8 insikter – enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet.