Kompetensförsörjningsdagarna 5-6 december 2018

Höstens Kompetensförsörjningsdagar gick av stapeln 5-6 december i Stockholm. Vi kom att titta närmare på hur samverkan med branscher fungerar regionalt och hur Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskolan arbetar med att fånga kompetensbehov. Vi gör en internationell utblick och får ta del av den norska nationella kompetensförsörjningsstrategin och vi pratar kompetensbehov i framtidens högteknologiska tillverkningsindustri.

Dokumentation
Program
Vinster med branschens nationella validering inom kockyrket – Validering väst
Presentation – Planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola

Presentation Arbetsförmedlingen
Presentation UKÄ
Presentation Paper province
Presentation Kompetanse Norge
Presentation MYH