Kompetensförsörjningsdagarna 20-21 oktober 2015

Träffen den 20-21 oktober hade temat: Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter.

Du hittar programmet till höger. Och deltagarlistan hittar du här.

Dokumentation dag 1
Christina Hassel Utbildningsdepartementet
Erik Joakimsson
Anna Manhem Tillväxtverket
Lil Ljunggren Lönnberg
Tiina Kikerpuu

Dokumentation dag 2
Christina Månberg M till JL Kompetens
Johan Olsson kompetensförsörjningsdagarna
Ola Agermark Alvesta SKL
Jenny Höög Kompetensförsörjningsdagarna
Marja Leena VisaVäst