Rurban region ws2

På lärprojektets andra träff fokuserade vi på  vad som präglar relationerna mellan stad och land i nutid. Dagen inleddes med ett vernissage där resultaten av hemarbetet presenterades och diskuterades. Vi gästades denna gång av två forskare – Elisabeth Wollin Elhouar, Södertörns högskola samt Lina Bjerke, Jönköpings universitet.

Programmet för WS2 hittar du här.

Sammanfattande artiklar
Nils Björling – sammanfattande artikel
Lina Bjerke – sammanfattande artikel

Elisabeth Wollin Elhouar – sammanfattande artikel
Olof Linde – sammanfattande artikel

Dokumentation
PPT Rurban region
Vad är problemet? Röster om hållbarhet från periferin: Elisabeth Wollin, Södertörns högskola
Rurbana landskap – begrepp och kategorier: Nils Björling, Chalmers
En landsbygd i framkant? Landsbygdsutveckling i ett urbaniserat Sverige Lina Bjerke, Jönköpings universitet
Du kan ta del av Lina Bjerkes forskning via forskarbloggen Vertikals som du hittar här och genom publikationer som du hittar länkar till här.
Ortsstruktur, tillväxtmotorer och funktionella samband :Olof Linde, Region Gävleborg
Rurbana strategier för Skaraborg: Magnus Fredricson, Skaraborgs kommunalförbund
Minnesanteckningar: Rurbana strategier för Skaraborg
Hur går snacket om stad och land i Norge? Hildegunn Nordtug, Distriktssenteret

Hemarbete
Instruktioner hemuppgift inför ws2

Kartlägg olika geografier i er region
Region Örebro län &  Örebro kommun
Region Gotland
Region Blekinge
Region Sörmland
Region Västernorrland
Region Kalmar län
Västra Götalandsregionen
Region Gävleborg
Region Gävleborg fördjupning
Tillväxtverket
Region Västmanland

Normkritisk läsning av styrdokument
Distriktssenteret
Region Kronoberg
Region Dalarna
Region Skåne
Region Östergötland
Region Jönköpings län
Region Stockholm
Sveriges kommuner och landsting
Region Värmland

Hitta goda exempel
Region Jämtland Härjedalen
Region Västerbotten
Region Kronoberg 2
Region Kronoberg 2 fördjupning

Lär dina kollegor
WSP
Vinnova