Rurban region

Vad betyder stad och land i dag? Är bilden av staden som modernitetens motor och landet som rekreation och råvarubas fortfarande giltig? Vilka fakta och föreställningar ska vi som regionala utvecklare utgå från när vi arbetar med hela regionens utveckling och tillväxt?

Under 2019 har Reglab genomfört lärprojektet Rurban region, där ambitionen varit att utgå från en helhetssyn där stad och land är ett intrikat nät av relationer. I stället för dikotomin stad-land har vi fokuserat på samspel, synergier och ömsesidiga beroenden. Vi har också fördjupat oss i det historiska perspektivet och olika tiders planeringsparadigm, och  diskuterat framtiden: Vilka platser kan tänkas blomstra i olika tänkbara framtider?

Syftet har varit att bidra till nya perspektiv på olika platsers förutsättningar i det regionala utvecklingsarbetet.

Lärprojektet har letts av av Magnus Fredricsson, Skaraborgs kommunalförbund, Karin Botås, Reglab och Nils Björling, Chalmers.

Mer om lärprojektets innehåll hittar du här: Inbjudan Rurban region

Lästips
Landsbygdslexikon