Matchningsindikatorer WS III

På workshop 3 arbetade vi vidare med vad matchningsindikatorerna visar för områdena vård, pedagogik och teknik: Jakob talade om industriutbildade – kan det vara brist och överskott samtidigt? Jan om invandrade civilingenjörer – vad vet vi om dem? Anders om grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor – hur kompletterar de varandra på arbetsmarknaden? Och Styrbjörn om lärare i grundskolan och gymnasiet – hur ser det ut med utlandsföddas representativitet? Dessutom presenterade Katja ny matchningsstatistik. Analysresultaten arbetas successivt fram och ska sammanfattas i en rapport. På workshopen vände vi och vred på resultaten tillsammans, och hur de stämmer överens med verkligheterna i regionerna.

Dokumentation
Anders Axelsson, Arbetsmarknadsläget för sjuksköterskor 
Jan Persson,Civilingenjörer med okänd eller övrig inriktning 
Instruktion grupparbete
Jakob Lindahl, Industriteknik
Snabbrepetition RMI
Nya matchningsdefinitioner
Pedagogik WS3
De stora lärargrupperna, Styrbjörn Holmberg
Anteckningar workshop 3

Presentationer powerpoint
Arbetsmarknadsläget för sjuksköterskor Anders Axelsson
Civilingenjörer med okänd eller övrig inriktning Jan Persson

De stora lärargrupperna Styrbjörn Holmberg

Industriteknik Jakob Lindahl