Matchningsindikatorer

Reglabs medlemmar har under flera år tillsammans utvecklat de regionala matchningsindikatorerna – ett verktyg som beskriver förutsättningar för matchning, och faktiskt matchning, regionalt. Verktyget kan ge oss en bättre förståelse för vilka utmaningarna är på olika regionala arbetsmarknader, och kan vara ett stöd i beslut om åtgärder och insatser.

Sedan 2013 har Reglabs medlemmar:
▪ Utvecklat en uppsättning indikatorer, till största delen helt nyframtagen statistik.
▪ Arbetat kontinuerligt med fortsatt utveckling av indikatorerna och årliga uppdateringar.
▪ Digitaliserat indikatorerna som nu är en del av SCB:s Statistikdatabasen.
▪ Säkrat att den långsiktiga förvaltningen av indikatorerna ingår i Tillväxtverkets uppdrag.
▪ Arbetat med lärande och metodutveckling genom seminarier och labb.

Under 2017 tog Reglabs medlemmar, med särskilt stöd av Tillväxtverket, initiativet till nästa steg i utvecklingen – ett gemensamt analysprojekt. I denna rapport Regionala matchningsindikatorer – fördjupad analys finns fördjupade analyser inom områdena: vård, teknik och tillverkning, och pedagogik. Här finns också allmänna jämförelser mellan arbetsmarknaderna i samtliga regioner. Rapporten, som du hittar i högerspalten, visar på olika sätt att använda matchning.

Den 5 september 2018 bjöd Reglab och Tillväxtverket in till ett seminarium där slutrapporten från lärprojektet presenterades. Du hade också möjlighet att själv testa matchningsindikatorerna i vårt labb, och se vad de kan berätta om matchningen på arbetsmarknaden i din region. Dokumentation från seminariet hittar du under Aktiviteter längre ner på den här sidan.