Hållbar utveckling

Målet för regionernas arbete är en hållbar utveckling, och den ska vara hållbar på alla plan: miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Här hittar du material om regionalt hållbarhetsarbete och Agenda 2030.