Oväntade vinster med rena resor

Här berättar Region Örebro län om oväntade effekter av hållbart resande. Till exempel handlar det om en bättre folkhälsa, en finare närmiljö, minskade mängder luftföroreningar och minskat trafikbuller. Hållbart resande kan bidra till alla målen inom Agenda 2030 men för att nå dit krävs mer kommunikation.

Katja Hagström och Mirja Mattsson, Region Örebro län
Lärpass 4 på Reglabs årskonferens i februari 2022