Mänskliga rättigheter utvecklar regionen

Alla är födda likvärdiga men vad betyder egentligen mänskliga rättigheter i Sveriges regioner? Pratar vi alls om det? Ett tillgängligt samhälle är attraktivt för alla och kostar mindre än många enstaka anpassningar. I ljuset av regionalt arbete med Agenda 2030 och ökat fokus på social hållbarhet är lärpasset en inspiration och dialog om samverkan och lösningar.

Kerstin Hamre, Region Västerbotten, Emma Broberg och Maria Talja, Västra Götalandsregionen, Martin Vikgren, Funktionsrätt Västerbotten.

Lärpass 23 på Reglabs årskonferens i februari 2022