Berättelser om framtiden

Att ställa om kräver fantasi och det måste man öva på. De berättelser som skapas i projektet Climaginaries utspelar sig i framtiden och grundas ofta på hur förändringar har skett historiskt. Syftet är att använda framtiden för att planera och skapa nya alternativa framtider, och för att kritisera hur dominanta framtider framställs.

Johannes Stripple och Ludwig Bengtsson, Lunds universitet. Inspelat på Reglabs årskonferens i februari 2022