Att leda omställningen

Ett samtal om att leda omställningen till ett hållbart samhälle: Filippa Bergin, chef för forskning och affärsutveckling, Global child foundation, Christel Gustafsson, regionutvecklingsdirektör, Region Kronoberg och Christer Ljungberg, vd Trivector. Samtalsledare: Eva Moe och Magnus Jörgel.

Tema 5 i lärprojektet Regional brytningstid. Inspelat i april 2021