Att bryta paradigm är en väg framåt

Lantbruket driver innovation både för sig och andra branscher. Innovation är paradigmbrytning, men nya idéer möts inte alltid positivt. ”Vi måste fatta att vi styrs av tankemönster, och är invanda i vissa perspektiv. En kreativ värld behöver förhålla sig till det.”

Per Frankelius från Agtech 2030, ett utvecklingscentrum för gröna näringar vid Linköpings universitet.

Inspelat vid Reglabs årskonferens i februari 2022