Ungdomsperspektiv i regionalt utvecklingsarbete

Andelen ungdomar som upplever sig inkluderade och behövda är lägre än för gruppen vuxna. En undersökning om vilka samhällsfrågor unga tycker är viktigast visade att sjukvård låg i topp följt av skola/utbildning, migration/integration, klimatet och jämställdhet. Men i regionalt utvecklingsarbete är det ofta inom frågor om kultur och fritid som man väljer att involvera unga i dialogen.

MUCF har tagit fram modell för inkludering av unga i regionalt utvecklingsarbete. Modellen innehåller delarna kunskap om unga, ungdomsdriven aktivitet, myndighetssdriven aktivitet, ungdomskompetens samt styrning och organisation. ”Att inkludera unga ger kloka och hållbara beslut som får högre relevans, legitimitet och effektivitet.”

Ellen Lundkvist, MUCF, har spelat in och skickat oss filmen där hon berättar om ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv och introducerar en modell för det arbetet. Tack för det!

Inspelat i maj 2021