Designmetod för hållbarhet

En teoretisk modell blir verklig – Personahushåll utifrån regional statistik visar vardag och system. Med människan i centrum kombinerar Region Sörmland regional statistik med system och skapar personahushåll för att visa vem och vilka insatser som behövs för en hållbar samhällsutveckling.

Mona Karila och Maria Ståhl, Region Sörmland, Eva-Karin Anderman, Ramböll.

Lärpass 18 vid Reglabs årskonferens i februari 2022.