Wicked problems

Daniel Lindvall, sociolog och tidigare huvudsekreterare i demokratiutredningen säger att klimatkrisen är överordnad allt annat. Den är ett wicked problem, ett lömskt problem, där varje åtgärd skapar effekter i andra delar av samhället, som i sin tur skapar effekter i fler delar. Auktoritära system kan inte hantera komplexitet så demokrati är att föredra för att hantera klimatkrisen, men just nu vet vi inte för inget system har levererat omställning i tillräcklig omfattning.

Regional brytningstid, tema 7. Inspelat i september 2021.