Kommunikation

Inom området kommunikation finns mycket att lära mellan Reglabs medlemmar och av andra aktörer inom fältet. Det finns en stor potential att utveckla gemensam kunskap, göra jämförelser och gemensamma satsningar. Reglab genomförde därför under 2011 ett lårprojekt om Kommunikation för regional utveckling.
Här hittar du inbjudan i sin helhet.

Dokumentation WS1
Program
Mötesanteckningar
Mall kommunikationsmål
Målbild göra
Målbild känna
Målbild veta

Dokumentation WS2
Program
Mötesanteckningar

Mall informationsplan

Dokumentation WS3
Program
Mötesanteckningar
Storgruppsmetoder matris
Möten planeringsunderlag

Dokumentation WS4
Program
Minnesanteckningar
Reflektion mötet som verktyg
Motstånd
Niclas Strandh Sociala medier

Dokumentation WS5
Program
Minnesanteckningar
Coachande kommunikatör
Reslutat av politikerenkät män och kvinnor
Bildandet av Region Halland